28
آبان

چرا تلویزیون را نباید بالای شومینه نصب کرد

فصل سرما فرارسیده و کم کم وسایل گرمایش در خانهها روشن میشوند. شاید شما در خانه خود شومینهای داشته باشید و بخواهید تلویزیون خود را در بالای آن با پایه دیواری نصب کنید. اما بهتر است بدانید شاید این کار، ایده خیلی مناسبی نباشد.

اگر خیلی عادت به تماشای تلویزیون ندارید و خیلی آن را روشن نمیکنید مشکلی نیست، اما اگر تلویزیون اصلی خود را که بیشتر از چند دقیقه روشن میگذارید میخواهید بالای شومینه قرار دهید بهتر است قبل از این کار مطلب زیر را بخوانید.

یکی از مشکلات این کار نصب آن است. شما برای این کار باید از قدرت تحمل دیوار شومینه و استحکام آن مطمئن باشید همچنین احتمال ایجاد خطر در صورت نصب تلویزیون را به صفر برسانید.

همچنین شما قطعا میدانید که گرما دشمن وسایل الکترونیکی است. در کنار رطوبت و ضربه، این سه عامل بیشترین آسیب را به وسایل برقی میزند و بسیار از عمر آنها میکاهد. همچنین دود و غبار شومینه این آسیب را بیشتر میکند و به صفحه و قطعات تلویزیون صدمه میزند.

درکل میتوان این گونه خلاصه کرد که اگر میخواهید تلویزیون را بالای شومینه نصب کنید یا تلویزیون را هیچوقت روشن نکنید و یا شومینه را.